Om den bortre enheten har aktiverat högtalar läge där kameran kommer efter den aktiva högtalaren eller använder bästa vyn kan du inte styra kameran från fjärran slutet.

Du har inte fjärråtkomst till kamerans förinställningar.


  • För enheter kopplade till Webex Edge for Devices kan du kontrollera den fjärranslutna kameran under Webex-möten när den optimerade Webex-miljön är aktiverad.

  • Du kan inte styra kameran på en DX70 eller DX80.

  • Du kan inte styra kameran för en enhet som har registrerats i det personliga läget.

1

Öppna deltagar listan under ett samtal.

2

Välj den kamera som du vill styra och tryck på kontroll kamera.

3

Justera den fjärranslutna kamerans lutning, panorering och zoom med kamerakontrollknapparna. Knacka på valfri plats utanför knapparna när du är klar.