Standardformatet för alla inspelningar är MP4. Beroende på dina webbplats inställningar visar Webex en fri skrivning varje gång du hämtar eller spelar upp en inspelning. Acceptera villkoren för fri skrivnings klausulen för att fortsätta.


Alla som du delar inspelnings länken med kan spela upp och hämta den från vyn spelare. Dela den med deltagare så att de kan se tillbaka till mötet, eller med personer som inte kunde delta.

1

Logga in på din Webex-webbplats och öppna inspelningar.

2

Leta upp den inspelning som du vill hämta och välj motsvarande hämtnings knapp.

3

Om en ansvars friskrivning visas väljer du Godkänn för att godkänna villkoren och fortsätta.