Webexschemalagd ochPersonligt rummöten

När du schemalägger enWebexellerPersonligt rumfrån din kalender beror antalet personer som kan delta i ditt möte på dinWebexlicens och hur du deltar. Oavsett hur många deltagare din licens tillåter kan endast 200 personer delta från en videoenhet ellerWebex-appen. Videoenheter ochWebex-appenmötesdeltagarna räknas också in i din storleksgräns för mötet.

Möten associerade med ett utrymme

Vi har förbättrat mötesupplevelsen i ett utrymme. Vissa av er kanske fortfarande har den klassiska upplevelsen.

Förbättrade möten associerade med ett utrymme är ännu inte tillgängliga i Webex för myndigheter.

Förbättrade möten associerade med ett utrymme

Olika utrymmen har olika mötesfunktioner, beroende på vilken typ av konto mötesvärden har. I utrymmen där värden har ett gratiskonto kan upp till 100 personer delta i ditt möte. I utrymmen där värden har ett betalt Webex CallingWebex-appen, ellerMeetingskan upp till 200 personer delta.

Klassiska möten associerade med ett utrymme

När du schemalägger eller startar ett möte i appen kan du se hur många personer som kan delta.

Klicka på Schemalägg i utrymmet för att se mötesinformationen.

Om du väljer Läs mer kan du få mer information om utrymmets mötesfunktioner.

Olika utrymmen har olika mötesfunktioner, beroende på vilken typ av konto mötessponsorn har. I utrymmen där sponsorn har ett gratiskonto kan upp till 25 personer delta i ditt möte. I utrymmen där sponsorn har en betald Webex Calling ellerWebex-appenkan upp till 100 personer delta. I utrymmen där sponsorn har en betaldMeetingskan upp till 200 personer delta. Val inget antal gäster utanWebex-appenkonton kan ansluta till mötet, men de räknas också till mötets storleksgräns. Mer information finns i Mötesfunktioner och mötessponsorer .

Hur personer och enheter räknas mot gränsen för mötesstorlek

Storleksgränsen för möten räknas på samma sätt för ett schemalagtWebex MeetingellerPersonligt rummöte och ettmöte kopplat till ett utrymme. Varje person som ansluter till mötet räknas som 1 in i gränsen för mötets storlek, oavsett om de är anslutna till en videoenhet eller inte. En ansluten videoenhet i mötet räknas även in i mötets storleksgräns. Om du till exempel är i en konferensrum med två andra personer och du är ansluten till en rumsenhet, räknas som totalt 4 (varje app plus rumsenheten).

Hur personer ansluter till ditt möte

Räkna in i storleksbegränsningen för möten

Standardbaserad videoenhet

1

Skype för företag-app

1

Webex-appen

1

Ansluten till en videoenhet frånMeetingsellerWebex-appen

2

4 personer är anslutna till en videoenhet frånMeetingsellerWebex-appen

5

Endast telefon

1

Ansluten till en skrivbordstelefon frånWebex-appen

2

Hur videoenheter ochWebex-appendeltagare räknas till videoenheters gräns

Videoenheters gräns räknas på samma sätt för ett schemalagtWebex MeetingellerPersonligt rummöte och ettmöte kopplat till ett utrymme. Alla videoenheter som deltar i mötet räknas som 1 in i gränsen för videoenheter, oavsett hur många personer som är anslutna till den. Varje person som ansluter medWebex-appenräknas även som en videoenhet, oavsett om de är anslutna till en videoenhet eller inte. Om du till exempel är i en konferensrum med tre andra personer och alla är anslutna till en rumsenhet frånWebex-appenkommer du att räkna med totalt 5 videoenheter (varje person plus rumsenheten).

Hur personer ansluter till ditt möte

Räkna med videoenheters gräns

Standardbaserad videoenhet

1

Webex-appen

1

Ansluten till en videoenhet frånWebex-appen

2

4 personer är anslutna till en videoenhet frånWebex-appen

5

Ansluten till en skrivbordstelefon frånWebex-appen

1