Översikt

Den Webex Meetings virtuella skrivbordsprogramvaran använder samma Webex Meetings skrivbordsapp som används i icke-VDI-miljöer.

  • Ljud och video förflyttas mellan den tunna klienten och Webex-molnet, med videoupp till 720p-upplösning.

  • Enkel distribution av Cloud-möten:

    • Installera den Webex Meetings skrivbordsappen på värdar för virtuella skrivbord och agentens plugin-program på de tunna klienterna.

    • Du behöver inte infrastruktur, som till exempel Cisco Unified Communications Manager eller Cisco Expressway.

Webex Meetings virtuellt skrivbordsprogram finns tillgängligt för Citrix XenDesktop, Citrix XenApp med Desktop Publishing och VMware.

Hämta

Du kan hämta Webex Meetings virtuella skrivbordsprogramvaran från din företagswebbplats.

För att hämta pluginpaketet webexvdi.msi går du till https://<sitename>.webex.com/webappng/sites/<sitename>/dashboard/download och ersätt <sitename> med ditt företagsnamn.

Administratörer

Se Administrationsguiden och versionsinformation för mer information om funktioner som stöds och hur du distribuerar Webex Meetings virtuella skrivbordsprogramvaran.

Information om VMware-installation finns på: https://docs.vmware.com/

Information om hur du installerar Citrix finns på: https://support.citrix.com/