Bottar i Webex

Bottar kan hjälpa till att utöka Funktionaliteten i Webex till att inkludera en app från tredje part. Du kan lägga till bottar i Webex-utrymmen och interagera direkt med appen från tredje part från utrymmet. När du har lagt till boten i utrymmet kan du skicka ett hjälpmeddelande till bot och svaret innehåller de kommandon som bot stöder.

Du kan lägga till en bot i alla typer av utrymme. Lägg till en bot i ditt projektutrymme med andra personer och interagera direkt med appen från tredje part i ditt utrymme. Eller så kan du skapa ett utrymme med bara dig och boten för att interagera med appen från tredje part.

Den Cisco Webex App Hub innehåller en katalog av bottar och appar som utvecklas av Cisco- och tredjepartsutvecklare.

Lägg till Conence Cloud-boten i ett utrymme

Innan du börjar

Du måste ha administratörsbehörighet för ditt team Conence Cloud-konto.

1

I utrymmet går du till Personer och klickar sedan på Lägg till personer.

2

Ange namnet på Conence Cloud-boten, confluencecloud.bot@webex.botoch tryck sedan på Enter.

Boten skickar ett bekräftelsemeddelande:
3

Klicka på Länka konto.

4

Ange följande information:

  • Anslutningsetikett – det här är ditt namn för anslutningen.
  • E-post – Detta måste vara den e-postadress som du använder för att logga in på Conence.
  • API-token – Du kan skapa en vid https://id.atlassian.com/manage/api-tokens.
  • Domän – det här är den domän där du loggar in på Con konfigureraence (till exempel https://workspace.atlassian.net).

Webex aviserar dig om att anslutningen lyckades.

Hantera konfigureringsaviseringar

Innan du börjar

Du måste ha administratörsbehörighet för ditt team Conence Cloud-konto.

1

I alla utrymmen där boten har lagts till, ange hjälp och tryck på Enter.

2

Klicka på Hantera aviseringar. Boten skickar tillbaka en länk som du kan öppna i en webbläsare.

3

Klicka på länken för att öppna en lista över alla utrymmen där både du och boten är medlemmar.

4

Om du vill skapa en avisering för ett utrymme klickar du på Lägg till ny avisering under utrymmet, anger ett namn på aviseringen, lägger till filter och klickar sedan på Spara.

Hitta en conence-sida från ett utrymme

1

I alla utrymmen där boten har lagts till, ange hjälp och tryck på Enter.

2

Klicka på knapparna för att se sidor som du har arbetat på eller visat tidigare. Du kan till exempel klicka på Skapad av mig för att se en lista över sidor som du har skapat.

3

Klicka på sidan som du vill öppna i webbläsaren.