Innan du börjar

Du måste ha alternativen för anpassade sessionstyper aktiverade för att kunna se alternativet Sessionstyper på navigeringsraden. Om du inte ser Sessionstyper alternativ i Control Hub, kontakta Cisco Technical Assistance Center (TAC) .

 

När du har skapat en ny sessionstyp kan du inte ta bort den. Du kan dock ändra eller stänga av den.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj den Webex-plats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Inställningar .

3

Under Allmänna inställningar , välj Sessionstyper .

4

Klicka på Lägg till sessionstyp under den överordnade sessionstyp som du vill lägga till en anpassad sessionstyp till.

5

Ange ett namn för den anpassade sessionstyp och välj sedan de funktioner som du vill inkludera i sessionstyp.

6

Klicka på Spara.


 

För att aktivera en värd till värd-session med den anpassade sessionstyp som du har skapat, aktiverar du den sessionstyp för användarkonto.