Innan du börjar

Du måste ha alternativen för anpassade sessionstyper aktiverade för att kunna se alternativet Sessionstyper på navigeringsraden. Om du inte ser Mötestyper alternativ i Kontrollhubb, Kontakta din Kundframgångschef (CSM), eller Kontakta Cisco Technical Assistance Center (TAC).

När du väl har skapat en ny sessionstyp kan du inte ta bort den. Du kan däremot ändra eller stänga av den.

1

Från kundvyn i https://admin.WebEx.comGå till Tjänster, och under Möte, Välj Webbplatser.

2

Välj WebEx-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar, Välj Mötestyper.

4

Klicka på länken Lägg till sessionstyp för <session type>.

5

Ange ett namn för den anpassade sessionstyp och välj sedan de funktioner som du vill ska ingå i den sessionstyp.

6

Klicka på Lägg till.


 

För att aktivera en värd till värd-session med den anpassade sessionstyp som du har skapat måste du aktivera den sessionstyp för värdens användarkonto.