Cisco Jabber för Windows har stöd för skärmläsare JAWS 15.0 till JAWS 18.0 med operativsystemet Windows 7, 8 eller 10.

Från och med version 12.5 behöver Jabber inte använda det JAWS-skript som tidigare versioner har använt.

Stänga av tidsstämplar

Du kan även ta bort tidsstämplarna från meddelanden som du tar emot så att din skärmläsare inte läser upp dem för varje meddelande. Tryck på CTRL + SKIFT + B om du vill aktivera eller stänga av tidsstämplar.

Cisco Jabber för Windows har stöd för skärmläsare JAWS 15.0 till JAWS 18.0 med operativsystemet Windows 7, 8 eller 10.

Du måste hämta ett skript för att köra JAWS på klienten. Du kan hämta skriptet och referensguiden från hämtningssidan för Cisco Jabber-program. Filen som du behöver heter CiscoJabber-JAWs-Scripts.<senaste-version>zip.

Du kan också hämta de senaste skripten från sidan med Ciscos hjälpmedelsfunktioner.

Skärmläsare och Assistive Touch

Du kan använda Cisco Jabber för Android med en skärmläsare och du kan använda Assistive Touch som hjälp för att navigera i appen. Cisco Jabber för Android är kompatibelt med skärmläsarappen Google TalkBack. Med den kan du kan navigera i Cisco Jabber för Android med Explore by Touch.