När du ansluter till ett möte kan du göra följande:

 • Visa listan över deltagare

 • Ändra skärmens layout för att

 • visa vem som talar,

 • visa vem som presenterar,

 • stänga av och slå på ljudet för andra personer,

 • ta bort en deltagare från mötet,

 • låsa eller låsa upp mötet,

 • Starta och stoppa inspelningen av mötet.

Om din administratör har inställningarna tillgängliga för dig, kan du även använda följande ytterligare funktioner:

 • Visa vem som är mötets värd och ange vem den är (i Windows och Mac).

 • Be mötets deltagare att vänta i lobbyn till det virtuella mötesrummet tills du låter dem ansluta till mötet (i Windows och Mac).

 • Låta värdar välja att avsluta mötet eller lämna mötet (om värdarna finns på en mobil klient, kan de bara avsluta mötet).

 • Använd en PIN-kod för att ansluta till mötet.