Du måste aktivera videoenheter på både webbplats- och användarnivå för att kryptering från slutpunkt till slutpunkt ska fungera.

Webex for Government har stöd för krypterade möten från slutpunkt till slutpunkt i Webex-appen och Webex Meetings.

Schemalägga ett möte som är aktiverat med slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering:
1

I appen Möten klickar du på Schemalägg > Schemalägg ett möte .

2

I listrutan Mötestyp klickar du på Pro-End to End Encryption_VOIPO .

3

Ange resten av dina mötesuppgifter och klicka sedan på Schemalägg .

Aktivera slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering som standard för alla schemalagda möten:

1

Logga in på din Webex-plats.

2

Klicka på Inställningar > Schemaläggning .

3

I listrutan Mötestyp väljer du Pro-End till End Encryption_VOIPO nly .

4

Klicka på Spara.

För att schemalägga ett möte som är aktiverat med slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering på din mobila enhet måste du först ställa in din standardmötestyp till Pro-End-to-End Encryption_VOIPO .

Ange standardmötestyp:

1

Logga in på din Webex-plats.

2

Klicka på Inställningar > Schemaläggning .

3

I listrutan Mötestyp väljer du Pro-End till End Encryption_VOIPO nly .

4

Klicka på Spara.

Schemalägg ditt möte:
1

Från appen Möten sveper du åt vänster till Mina möten .

2

Tryck på schemalägg.

3

Ange resten av dina mötesuppgifter och tryck sedan på Schemalägg .

1

Öppna Microsoft Outlook och klicka på Möte > Lägg till Webex Meeting .

2

Klicka på Webex-inställningar.

3

Klicka på Lägg till Webex Meeting .

4

I Mötestyp , välj Pro-End to End Encryption_ Endast VoIP från listruta.

5

Klicka på Uppdatera.

6

KlickaSkicka.