1

Välj ett utrymme, klicka på Innehåll och välj sedan.


 

Eventuella kommentarer som personer har skapat i utrymmet ingår också i whiteboardlistan.

2

Välj whiteboardtavlan eller anteckningen som du vill dela, klicka på Delaoch välj sedan hur du vill dela:

  • Posta ögonblicksbild – Lägg till ögonblicksbilden i meddelandeområdet och tryck sedan på Retur för att dela med alla i utrymmet.

  • Hämta– Hämta en ögonblicksbild av whiteboardtavlan som en PDF-fil så kan du dela PDF-filen med andra i Webex.

1

Gå till utrymmen, välj ett utrymme, klicka på Innehåll och välj sedan.


 

Eventuella kommentarer som personer har skapat i utrymmet ingår också i whiteboardlistan.

2

Välj whiteboardtavlan eller anteckningen som du vill dela, klicka på Delaoch välj sedan hur du vill dela:

  • Posta ögonblicksbild – Lägg ögonblicksbilden i utrymmet.

  • Hämta– Hämta en ögonblicksbild av whiteboardtavlan som en PDF-fil så kan du dela PDF-filen med andra i Webex.
1

Välj utrymmet och gå till aktivitetsmenyn, välj Whiteboard och tryck sedan på whiteboardtavlan som du vill dela.

2

Tryck på Delaoch välj sedan hur du vill dela:

  • Publicera en ögonblicksbild – Lägg till ögonblicksbilden i meddelandet och tryck sedan på Skicka för att dela whiteboardtavlan.
  • Spara som bild – spara whiteboardtavlan som bild så kan du kopiera filer från ett utrymme till ett annat.

 

Du kan också se och redigera whiteboardtavlor som andra personer arbetar med från whiteboardlistan.

1

Välj utrymmet och gå till aktivitetsmenyn, välj Whiteboard och tryck sedan på whiteboardtavlan som du vill dela.

2

Tryck på, välj sedan Publicera en ögonblicksbild, din ögonblicksbild publiceras i utrymmet.


 

Du kan också se och redigera whiteboardtavlor som andra personer arbetar med från whiteboardlistan.

1

Under ett möte går du till Fler alternativ.


 

Eventuella kommentarer som personer har skapat i utrymmet ingår också i whiteboardlistan.

2

Välj whiteboardtavlan eller anteckningen som du vill dela, klicka på Delaför att lägga till ögonblicksbilden i meddelandeområdet.