Sökresultaten visas högst 200 objekt som är kronologiskt sorterade och grupperade efter rum. Du kan bara hitta innehåll från det datum då du anslöts till rummet.

1

I rummet väljer du fliken Filter.

2

Ange dina sökvillkor i sökrutan, precis som när du söker efter kontakter i ditt hubbfönster med Cisco Jabber.

Om du vill söka efter meddelanden med specialtecken infogar du andra tecken i sökvillkoret. Skriv till exempel !@ Jabber om du söker efter !@ som har ordet Jabber bredvid sig.

3

Dubbelklicka på ett resultat för att öppna rummet.

Sökresultaten visas högst 200 objekt som är kronologiskt sorterade och grupperade efter rum. Du kan bara hitta innehåll från det datum då du anslöts till rummet.

1

Ange en sökterm i fältet Sök eller ring.

Om du vill söka efter meddelanden med specialtecken infogar du andra tecken i sökvillkoret. Skriv till exempel !@ Jabber om du söker efter !@ som har ordet Jabber bredvid sig.

2

Välj Sök efter chattrumsmeddelanden och välj sedan Retur för att öppna chattrummet i listan, eller så kan du förfina sökningen genom att använda ett annat sökord.

Du kan söka efter ett visst chattrum och resultaten sorteras i bokstavsordning.

1

Tryck på Rum och tryck sedan på .

2

Använd fältet Sök för att hitta ett rum.