Skriv @ och de första bokstäverna i personens namn, välj dem från listan och skriv sedan in och skicka ditt meddelande.


 

Om du vill få allas uppmärksamhet kan du för övrigt inte skriva in allas namn. Skriv bara @Alla när du vill dela något riktigt viktigt med alla i utrymmet.


 

I ett utrymme där det finns personer med samma första del av sitt visningsnamn kommer det fullständiga visningsnamnet att märkas i meddelandet när det väljs från listan för att undvika förvirring.