Standardformatet för alla inspelningar är MP4. Beroende på dina webbplatsinställningar visar Webex en friskrivningsklausul varje gång du hämtar eller spelar upp en inspelning. Godkänn ansvarsfriskrivningsvillkoren för att fortsätta.


Alla som du delar inspelningslänken med kan spela upp och hämta den från uppspelningsvyn . Dela det med deltagare så att de kan hänvisa tillbaka till mötet eller med personer som inte kunde närvara.

1

Logga in på din Webex-webbplatsoch gå till Inspelningar .

2

Leta upp inspelningen som du vill hämta och välj motsvarande Hämtningsknapp .

3

Om en friskrivningsklausul visas väljer du Godkänn för att acceptera villkoren och fortsätta.