Installera Webex Education Connector

Innan du kan installera Webex Education Connector måste du först Konfigurera din Webex-webbplats för Webex Education Connector.

1

Logga in på D2L med ditt administratörskonto och klicka på Admin Tools kugghjulsikonen i det övre högra hörnet.

2

I avsnittet Organisationsrelaterad väljer du Hantera utökningsbarhet, klicka på fliken OAuth 2.0 och klicka på Registrera en app.

3

Ange följande information i de angivna fälten:

 • Programnamn – Ange Webex.

 • Omdirigera URI – Ange https://lti.educonnector.io/lms_accesses/callback.

 • Räckvidd – Ange core:*:* grades:gradeobjects:write grades:gradeobjects:read grades:gradevalues:write.

 • Åtkomsttokens livstid (sekunder) – ange 3600.

4

Kontrollera följande alternativ:

 • Uppmaning om användarsamtycke

 • Aktivera uppdateringstoken

 • Jag godkänner det icke-kommersiella utvecklaravtalet

5

Välj Registrera.


 

Anteckna klient-ID och klienthemlighet. Du kommer att behöva dessa senare.

Begär installationsuppgifter för Webex Education Connector

1

Om du är en befintlig Webex-kund med en aktuell registrering av Webex Education Connector öppnar du ett supportärende med Cisco TAC för att få hjälp med att generera installationsuppgifter.

 • Om du är en ny Webex-kund och ännu inte har konfigurerat Webex Education Connector kan du kontakta din försäljnings- eller kundframgångschef.

2

Mer information finns i Meddelanden för Webex Education Connector.

Konfigurera ditt brightspace via D2L-webbplats

1

I D2L går du till kursen där du vill använda Webex Education Connector och klickar på ikonen Admin Tools Gear i det övre högra hörnet.

2

I avsnittet Organisationsrelaterade klickar du på Externa inlärningsverktyg.

3

Klicka på Ny länk och ange följande information:

 • Titel – Ange Webex.

 • URL – Ange https://lti.educonnector.io/launches.

 • Synlighet – Välj Tillåt användare att visa den här länken.

 • Signatur – Välj följande alternativ:

  • Signera meddelanden med nyckel/hemlighet

  • Länknyckel/hemlighet

 • Nyckel – Ange konsumentnyckeln som du har fått.

 • Hemlighet – ange den delade hemligheten som du har fått.

 • Säkerhetsinställningar – Välj Använd länksäkerhetsinställningar och kontrollera alla alternativ för säkerhetsinställningar.

 • Gör länken tillgänglig för – kontrollera aktuell organisationsenhet.

4

Klicka på Lägg till organisationsenheter, välj alla enheter som du vill göra aktiveringen av Webex Education Connector tillgängliga för och klicka sedan på Infoga.

5

Välj Spara och stäng.

Webex utbildningsanslutning visas nu i listan under Hantera externa inlärningsverktygslänkar.

Lägg till och auktorisera Webex Education Connector

1

I D2L navigerar du till en kurs och väljer Innehåll.

2

Klicka på Lägg till en modul och ange ett namn.

3

Klicka Befintliga aktiviteter > Välj externt lärande verktyg.

4

Välj namnet på LTI-verktyget som du har ställt in i Konfigurera ditt brightspace by D2L-webbplats.

5

Klicka på verktygsnamnet för att öppna Webex Education Connector.

6

Från Konfiguration fliken bläddrar du till Auktorisera med LMS klickar du på Auktorisera och följ instruktionerna på skärmen.

7

Om du vill definiera funktioner för hela webbplatsen för instruktörskonfiguration klickar du på Gå till administrationskonsol på fliken Konfiguration och väljer funktionerna.