Installera Webex Education-anslutningen

Innan du kan installera Webex Education Connectormåste du först konfigurera din Webex-webbplats för Webex Education-anslutningen.

1

Logga in på D2L med ditt administratörskonto och klicka på ikonen för administrationsverktyg i det övre högra hörnet.

2

I avsnittet Organisationsrelaterade väljer du Hantera utökning och klickar på fliken OAuth 2.0 och sedan på Registrera en app.

3

Ange följande information i fälten som finns angivna:

 • Programnamn– Ange Webex.

 • Omdirigera URI– Ange https://lti.educonnector.io/lms_accesses/callback.

 • Omfattning– Ange kärn:*:* betyg:gradeobjects:write grades:gradeobjects:read grades:gradevalues:write.

 • Åtkomst till Token Lifetime (sekunder)– Ange 3600.

4

Kontrollera följande alternativ:

 • Uppmaning om användargodkännande

 • Aktivera uppdatera tokens

 • Jag godkänner det icke-kommersiella utvecklaravtalet

5

Välj Registrera.


 

Observera klient-ID och klienthemlighet. Du kommer att behöva dessa senare.

Konfigurera Webex Education-anslutningen

1

Öppna en ny flik i webbläsaren. Gå till: https://lti.educonnector.io/ och ange följande information:

 • Fullständigt namn– Ange ditt för- och efternamn.

 • E-post – ange din administratörs e-postadress.

 • Företag– Ange namnet på din bank.

 • Webex-webbplats– Ange namnet på din Webex-webbplats.

  Ditt webbplatsnamn är texten i din Webex-adress före .webex.com. Om din webbplatsadress är https://myschool.webex.com/, anger du My flera .

 • LMS – Välj D2L från den nedrullningade listan.

 • D2L-webbplatsdomän– Ange adressen till din D2L-webbplats.

  Om din webbplatsadress till exempel är https://myschool.brightspace.com, enter my00.

 • D2L Utvecklar-ID– Ange klient-ID från steg 5 av Installera Webex Education-anslutningen.

 • D2L Developer Key (D2L Developer Key) – Ange klienthemligheten frånsteg 5 av Installera Webex Education Connector.

 • D2L-tidszonför webbplatsen – Ställ in din tidszon.

2

Välj Nästa.


 

Observera värdena för din kundnyckel, din delade hemlighet och din LTI Launch-URL. Du behöver dessa till senare.

Konfigurera din rumsrum av D2L-webbplats

1

I D2L går du till kursen där du vill använda Webex Education-anslutningen och klickar på ikonen Administrationsverktygsverktyg i det övrehögra hörnet.

2

I avsnittet Organisationsrelaterade klickar du på Externa utbildningsverktyg.

3

Klicka på Ny länk och ange följande information:

 • Titel– Ange Webex.

 • URL– Ange https://lti.educonnector.io/launches.

 • Översikt– Välj Tillåt användare att visa den här länken.

 • Signatur– Välj följande alternativ:

  • Signera meddelanden med nyckel/hemlighet

  • Länknyckel/hemlighet

 • Nyckel– ange din kundnyckel från steg 2 av Konfigurera Webex Education Connector.

 • Hemlighet– ange din delade hemlighet från steg 2 av Konfigurera Webex Education Connector.
 • Säkerhetsinställningar– Välj Använd säkerhetsinställningar för länkar och kontrollera alla säkerhetsalternativ.

 • Gör länken tillgänglig för– Kontrollera aktuellorganisationsenhet.

4

Klicka på Lägg till organisationsenheter , välj alla enheter som du vill göraWebex Education Connector-tillg?nde tillg?ligt för och klicka sedan p? Infoga .

5

Välj Spara och stäng.

Webex Education Connector visas nu i listan under Hantera länkar till externt inlärningsverktyg.

Lägg till och tillåt Webex Education-anslutningen

1

I D2L går du till en kurs och väljer Innehåll.

2

Klicka på Lägg till en modul och ange ett namn.

3

Klicka på Befintliga aktiviteter > Välj verktyg för extern utbildning .

4

Välj namnet på det LTI-verktyg som du ställer in under Konfigurera din Rumsrum av D2L-webbplats.

5

Klicka på verktygets namn för att öppna Webex Education Connector.

6

Från fliken Installation bläddrar du till avsnittet Auktorisera med LMS, klickar på Auktorisera och följer anvisningarna på skärmen.

7

Om du vill definiera de webbplatsomfattande funktionerna för instruktörskonfiguration klickar du på Gå till Administratörskonsol på fliken Konfiguration och väljer sedan funktionerna.