Syfte

Riktning

Destination

Protocol

Dst. Port

Dataöverföringssökväg till TAC-serviceförfrågan

Utgående

cxd.cisco.com

HTTPS

443

Hämta uppgraderingar

Utgående

binaries.webex.com

HTTPS

443

Auktorisera för att få token för molnregistrering

Utgående

idbroker.webex.com

HTTPS

443

  • Registrering med moln

  • Registrera med cloud för att ta emot kommandon för dataförvärving

  • Funktions växlar

  • Metrik

Utgående

*.wbx2.com

HTTPS

443

Sökväg för dataöverföring för CCUC-felsökning Utgående cxfiles-tac-prd.s3.amazonaws.com HTTPS 443