Bottar i Webex

Bottar kan hjälpa till att utöka funktionaliteten i Webex till att inkludera tredjepartsappar. Du kan lägga till bottar i Webex-utrymmen och interagera direkt med appen från tredje part från utrymmet. När du har lagt till boten i utrymmet kan du skicka ett hjälpmeddelande till bot och svaret innehåller de kommandon som bot stöder.

Bottar kan presentera information inom Webex på olika sätt. Med kort är det dock enklare för användare att interagera direkt medbots svar på ett kommando.

Support

Kolla in alla tillgängliga bottar för Webexapphub.webex.com

Om du vill rapportera problem kan du rapportera dem till devsupport@webex.com . “

Lägg till Trello-boten

Du måste först lägga till Trello-boten till ett nytt eller befintligt utrymme i Webex och sedan länka bot till ditt Trello-konto:

1

Gå till Utrymmen , välj ett utrymme för att lägga tillTrello-boten.


 

Du kan också skapa ett nytt utrymme med bara Trello-boten.

2

Välj Personer, klicka på Lägg till personer och angesedan trello-bot-namnet Trello.bot@webex.bot.

3

Ange hjälp och skicka meddelandet.

4

Klicka på Länk Trello-konto och lägg till din Trello-kontoinformation. Du kan välja vilket behörighetsnamn du vill.

När ditt Trello-konto är länkat, ange hjälp i utrymmet med bot och skicka meddelandet för att se följande lista över åtgärder som bot kan vidta:

Hantera Trello-aviseringar

Du kan skapa nya aviseringar eller hantera befintliga aviseringar för åtgärder i Trello och du får aviseringar i Webex.

1

I utrymmet med Trello-boten anger du hjälp och skickar meddelandet.

2

Klicka på Hantera aviseringar så returnerar bot en länk för att hantera aviseringar från din webbläsare. Välj en aviseringstyp eller redigera en befintlig avisering:

3

Ange ett namn på din avisering, välj din auktorisering och konfigurera de återstående aviseringsinställningarna.

  1. Välj aviseringsutlösta som du vill få aviseringar om:

Lägg till nytt objekt

Du kan lägga till en ny lista, ett kort eller en ny tavla i Trello med hjälp av Trello-boten.

1

I utrymmet med Trello-boten anger du hjälp och skickar meddelandet.

2

Klicka på Lägg till ny och välj bland följande:

  • Kort
  • Lista
  • Kommentar
3

Följ anvisningarna för att slutföra övriga uppgifter om ditt nya kort, din lista eller kommentar.

Uppdatera detaljer

Du kan uppdatera information för ett kort eller en lista i Trello i Webex.

1

I utrymmet med Trello-boten anger du hjälp och skickar meddelandet.

2

Klicka på Uppdatera och välj bland följande:

  • Specifikt kort, ange ett namn och klicka på Sök kort .
  • Angeett namn i listan och klicka på Sök lista .

Hämta information

Du kan snabbt komma åt information från Trello direkt i Webex.

1

I utrymmet med Trello-boten anger du hjälp och skickar meddelandet.

2

Klicka på Hämta och välj informationen

3

Du kan använda kortet för att söka efter en fullständig eller delvis namn på en lista eller ett kort