Du kan använda Sök fältet för att hitta de inspelningar som du har spelat in i molnet. För att hitta de inspelningar som du har spelat in på din dator ska du söka efter filer på din dator.

Innan du börjar

Sök fältet är tillgängligt i version WBS 39.6 och senare. För att ta reda på vilken version du använder, se hitta ditt Cisco Webex Meetings versions nummer.

1

Klicka på Sök efter möten och inspelningar och skriv in ett ord eller en fras att söka efter.

Du kan skriva in titeln på mötet eller inspelningen eller mötesnummer. För att söka efter ett personligt rum skriver du in namnet på din kollega.

Sök resultaten visas under Sök fältet.
Sökfält och resultat.
2

Välj ett objekt i Sök resultaten för att visa det.


 

Om det inte är dags att starta eller delta i mötet som du har sökt efter, klickar du på starta eller ansluta till mötets namn.

3

Klicka på för att rensa Sök fältet.