allmän bild av Webex-bottar

Bilden ovan visar exempel på Cisco-utvecklade bottar som används.

Bottar i Webex-appen

Bottar kan hjälpa till att utöka Webex-appens funktionalitet till att omfatta en app från tredje part. Du kan lägga till bottar i Webex App-utrymmen och interagera direkt med appen från tredje part från utrymmet. När du har lagt till boten i utrymmet kan du skicka en help meddelandet till bot och svaret innehåller de kommandon som bot stöder.

Du kan lägga till en bot i alla typer av utrymme; lägg till en bot i ditt projektutrymme med andra personer och interagera direkt med appen från tredje part från ditt utrymme. Eller så kan du skapa ett utrymme med bara dig och boten för att interagera med appen från tredje part.

Webex App Hub innehåller en katalog av bottar och appar som utvecklas av Cisco- och tredjepartsutvecklare.

Kort i Webex-appen

Bottar kan presentera information i Webex-appen på olika sätt. Men genom att använda kort blir det lättare för användare att interagera direkt med bots svar på ett kommando. Du kan välja från nedrullningsmenyer, använda knappar och till och med använda textfält för att uppdatera och samla in information.

Mer information om kortramverk finns i https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.

Du kan rapportera alla problem på bot med kort för att devsupport@webex.com.

Du kan lägga till Asana-boten i alla Webex App-utrymmen .

1

Gå till Utrymmen och välj ett utrymme för att lägga till Asana-boten.


 

Du kan också skapa ett nytt utrymme med bara Asana-boten.

2

Välj personer, klicka på Lägg till personer och ange asana-botnamnet: asana.bot@webex.bot.

3

Retur help och skicka meddelandet.


 

Om du är i ett grupputrymme måste du nämna bot direkt genom att skriva @asana help.

4

Klicka på Länk Asana-konto och logga in med din Asana-kontoinformation.

När du har auktoriserat ditt Asana-konto får du en bekräftelse i Webex-appen.

5

Välj din Asana-organisation eller arbetsyta och klicka på Anslut.

6

Välj sedan ett projekt och klicka på Länk.

Du kan skapa nya aviseringar eller hantera befintliga aviseringar för att ändringar ska meddelas direkt i Webex-appen.

1

I utrymmet med Asana-boten anger du help och skicka meddelandet.


 

Du kan även ange @asana Manage och skicka meddelandet för att hantera aviseringar.

2

Klicka på Hantera aviseringar, välj sedan en aviseringstyp eller redigera en befintlig avisering.

3

Klicka på Spara för att spara aviseringsinställningarna.