Profil

People Insights finns tillgängliga på Cisco Webex Meetings skrivbordsprogrammet, Webex webbapp och Cisco Webex Meetings-appen för Android eller iOS och Cisco Webex Events (ny). Din Webex-webbplats och dina användare måste länkas till Control Hub eller hanteras i Control Hub med katalogsynkronisering aktiverad.

People Insights-profiler i Webex Meetings och Webex Events (ny) är tillgängliga för användare som deltar i möten eller händelser på webbplatser med USA-baserade kluster och är för närvarande endast tillgänglig på engelska. Användare som deltar från icke-amerikanska organisationer kan få tillgång till den offentliga People Insights-profiler för alla som deltar i ett möte eller en händelse på en webbplats som People Insights profiler aktiverat. Den här funktionen kommer snart att rullas ut till fler enheter och plattformar.

Mer detaljerad information om People Insights finns i teknisk information People Insights profiler: Skapa en human samarbetsupplevelse .

Under ett möte eller en händelse väljer du Läs mer om den här mötesdeltagaren bredvid personens namn i mötesdelspelarpanelen Läs mer om den här mötesdeltagaren eller i deras miniatyrvideo.

Mötesdeltagarpanelen

Om panelen Mötesdeltagare är dold väljer du Mötesdeltagare Deltagare för att visa den.

För att visa din egen profil väljer du Visa People Insights min profil bredvid ditt namn i Visa min People Insights-profil deltagarpanelen.

En profil är inte tillgänglig för att visa om någon har gömt sin profil om det inte finns tillräckligt med allmän information och någon inte har skapat sin egen profil, eller om du inte har anslutit till mötet eller händelsen från Webex Meetings-skrivbordsappen eller från Cisco Webex Meetings-appen för Android eller iOS.