Välj hur du vill visa och hämta filer:

 • Förhands granskning – Klicka på filen för att få en snabb förhands granskning. Du kan även hämta filen härifrån.
 • Hämta – håll mus pekaren över filen i utrymmet, klicka på Hämtaoch klicka sedan på Visa i mapp för att se platsen för fil hämtning.

   

  Du kan välja en mapp som hämtas som standard. Gå till Inställningar > Allmänt > Standardplats för filhämtning och klicka på ändra. Välj sedan en ny hämtnings plats och klicka på Spara.

 • Visa alla filer – gå till menyn aktivitet och klicka på filer.

Välj hur du vill visa och hämta filer:

 • Förhands granskning – Klicka på filen för att få en snabb förhands granskning. Du kan även hämta filen härifrån.
 • Hämta – håll mus pekaren över filen i utrymmet och välj Hämtaoch klicka sedan på Visa i mapp för att se platsen för fil hämtning.

   

  Du kan välja en mapp som hämtas som standard. Gå till Inställningar > Allmänt > Standardplats för filhämtningoch klicka på ändra. Välj sedan en ny hämtnings plats och klicka på Spara.

 • Visa alla filer – gå till menyn aktivitet och klicka på filer.

Välj hur du vill visa och hämta filer:

 • Förhands granskning – tryck på filen.
 • Hämta – tryck på filen, tryck på och sedan på Spara bild.
 • Visa alla filer – gå till aktivitets menyn och välja filer.

   

  Se vem som har skickat en fil och när de skickade den genom att knacka på filen och sedan knacka på Visa i plats.

Välj hur du vill visa och hämta filer:

 • Förhands granskning – tryck på filen.
 • Hämta – tryck på filen och sedan på Hämta.
 • Visa alla filer – gå till aktivitets menyn och knacka på filer.

   

  Se vem som har skickat en fil och när de skickade den genom att knacka på filen och sedan knacka på Visa i plats.

Välj hur du vill visa och hämta filer:

 • Förhands granskning – Klicka på filen för att få en snabb förhands granskning. Du kan även hämta filen härifrån.
 • Hämta – håll mus pekaren över filen i utrymmet och klicka sedan på Hämta.
 • Visa alla filer – Klicka på menyn aktivitet och välj filer.

 

Du kan välja var du vill spara hämtade filer om du använder Webex Teams för webben.