Den här artikeln gäller för WBS-40.9 och senare webbplatser. Om du har en tidigare versionav Webex kan du lära dig hur du ansluter till ett video system här.

1

Klicka på Anslut till video systemvideo system för att delta i mötet från en kompatibel enhet. Appen söker efter närliggande video system.

2

Om appen identifierar närliggande video system kommer du att se en lista över dessa enheter. Välj det video system som du vill använda i listan.

3

Om ditt video system inte har upptäckts ska appen ringa upp din enhet. Ange video systemets adress och välj sedan enheten när den visas i listan. Du kan välja att ansluta utan att trycka på 1.

4

Om du ansluter till ett Cloud-registrerat video system som inte redan är sammanlänkad med Skriv bords programmet för Cisco Webex Meetings anger du koden som visas på enheten och klickar sedan på OK.

Appen ansluter antingen automatiskt till ditt video system eller så ringer det upp din enhet när du väljer delta i möte.

1

Knacka på ljud anslutnings alternativen i Webex Meetings-eller Events-appen.

Ring via internet
2

Välj hur du vill höra ljudet i mötet:

  • Använd Internet för ljud– Använd din telefon med Earbuds eller högtalar telefon.
  • Ring mig– Ange eller Välj det nummer som du vill att mötet ska ringa.
  • Ring in– Ring in från din telefon. En lista med globala nummer för inringning finns tillgänglig när du deltar i mötet.
  • Anslut inte ljud– du kommer inte att höra något ljud i mötet via telefonen. Använd det här alternativet om du är i mötesrum men vill använda din telefon för att dela innehåll i mötet.
3

Om du vill delta i mötet med dina ljud avstängda, knacka på Stäng av ljudet för mikrofonen.

Du kommer att se mikrofonen När mikrofonen är avstängd. Knacka på slå på ljudet för min mikrofon för att slå på ljudet när du vill tala under mötet.

Mikrofon avstängd
4

Om du vill delta i mötet med din video inaktive rad knackar du på Stäng av min video.

Du ser aktivera min video när din video är avstängd. Tryck på aktivera min videoslå på min video när du vill visa din video.
Videoaktive rad

Om du är nöjd med inställningarna för ljud och video som du valde för det här mötet kan du Spara dem för ditt nästa möte.