Översikt

Med versioner av Webex Teams för Windows kan användare använda de inbyggda funktionerna för meddelanden, möten och team samtal på sin tunna klient. Dessutom kan användare använda samtals funktioner som stöds via din Webex Calling distribution. VDI-lösningen optimerar medie flöden: ljud-och video strömmar skickas direkt mellan de tunna klienterna utan att behöva gå via HVD.

Hämta

Du hittar Webex Teams för hämtnings bara filer från Windows VDI-programvaran https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html.

Administratörer

Administratörer kan se distributions guide för Cisco Webex Teams för virtuell Skriv bords infrastruktur (VDI) för mer information om vilka funktioner som stöds, hur du förbereder miljön och hur du distribuerar Webex Teams VDI-lösningen.

Funktions begränsningar

Webex Teams för Windows VDI stöder de flesta av funktionerna i Webex Teams för Windows om inget annat anges. Se följande för en lista över undantag:

  • Kommentering på ett skärm-eller program delning under ett Webex Teams samtal eller-möte

  • Programdelning

  • Kontroll av Skriv bords telefon

  • Ljud aviseringar

  • Närhets länkning med den tunna klient program varan

  • Spela in på lokal dator

  • Ring signal ljud

  • Skärm delning med ljud

  • Tredjeparts headset

  • Röst brev låda och visuell röstbrevlåda