1

Tryck på profilbildoch sedan på Inställningar > Allmänna > tema .

2

Välj ett tema i listan.