Om du prenumererar på Webex från din tjänsteleverantör har ditt färgtema designats av din leverantör. Hänvisa alla frågor till din leverantörs kundtjänstteam.

1

Klicka på dinprofilbild och välj sedan Inställningar > Utseende .

2

Välj ett tema och klicka på Spara.

3

Klicka på Starta om Webex för att tillämpa ändringarna nu eller klicka på Senare för att tillämpa ändringarna nästa gång du öppnar appen.

1

Klicka på dinprofilbild och välj sedan Inställningar > Utseende .

2

Välj ett tema.

3

Klicka på Starta om Webex för att tillämpa ändringarna nu eller klicka på Senare för att tillämpa ändringarna nästa gång du öppnar appen.

1

Knacka på dinprofilbild och sedan på Inställningar > Allmänna > tema.

2

Välj ett tema i listan.

1

Knacka på dinprofilbild och sedan på Inställningar > Allmänna > Teman.

2

Välj ett tema i listan.