Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare. Kontakta din Cisco Collaboration partner eller Cisco Collaboration Account Manager för att skapa en prov period för dig genom Webex Enterprise Trial-programmet. Försök är att börja den 2 juni 2020.

Bild texter $ markerings panel visas till höger

Om de stötande orden används ersätter asterisker vissa bokstäver i det stötande ordet i text rutan.

1

Visa eller Dölj panelen på följande sätt:

 • Håll mus pekaren över Webex-assistent och välj Visa textning och högdagrar för att visa panelen.
  Visa undertexter och höjdpunkter

  Håll mus pekaren över Webex-assistent och välj Dölj textning och högdagrar för att dölja panelen.

  Dölj bild texter och markeringar

  Du kan även välja i panelen text & högdagrar för att stänga panelen.

 • För att > Visa eller dölja panelen går du till fler alternativ.

  Högdagrar samlas in även när text-och bild markerings panelen är dold.

2

När du delar innehåll håller du mus pekaren över Webex-assistent på den flytande raden högst upp på skärmen och väljer Visa textning och högdagrar för att visa panelen.

Flytande fält med Visa text och markeringar

Välj Dölj textning och högdagrar för att dölja panelen.

Flytande panel med dold textning och högdagrar

Högdagrar samlas in även när sidan text och högdagrar är dold.

Om de stötande orden används ersätter asterisker vissa bokstäver i det stötande ordet i text rutan.

1

Du kan gå till sidan beskrivningar och högdagrar på flera olika sätt:

 • När du har aktiverat Webex-assistent knackar du på Webex-assistent Webex-assistent och sedan på Visa markeringar.

  Visa högdagrar

 • Knacka på fleralternativoch knacka sedan på textning och högdagrar.

  Bild texter och högdagrar

2

Tryck på textning eller markeringar för att växla mellan flikarna.

Fliken texter

Fliken högdagrar