Övningssessionens beteende i Webex Events (ny)

Du kan använda en övningssession i Webex Events (ny) för att låta produktionsteam (värd, cohosts och panelmedlemmar) träna på en händelse. En övningssession är en privat underkonferens inom händelsen för produktionsteam. Övningssessioner har följande funktioner.

 • Det är bara du som värden kan starta och avsluta en övningssession. De produktionsteam deltar automatiskt i mötets övningssession.

 • Värden kan schemalägga en händelse för att automatiskt öppna en övningssession när händelsen startar.

 • De produktionsteam inte kan återansluta till huvudhändelsen när en övningssession är öppen.

 • Deltagarna i en händelse kan inte delta, visa eller höra några aktiviteter som sker i övningssession. Deltagare blir kvar i händelsen medan en övningssession är öppen.

 • Om en produktionsteam är att dela innehåll i huvudhändelsen när de deltar övningssession, migrerar det delade innehållet till övningssession.

 • Deltagarna kan inte visa det delade innehållet när produktionsteam visas i övningssession.

 • Om ett övningssession slutar när en produktionsteam-medlem delar innehåll kan deltagarna nu se det delade innehållet i huvudhändelsen.

 • Alternativet produktionsteam skicka chattmeddelanden till deltagare genom att välja Alla deltagare eller Alla it: listruta.

 • Deltagarna kan endast skicka chattmeddelanden med andra deltagare.

 • Deltagare produktionsteam ta emot och svara Frågor och svar panelfrågor som skickas av deltagare.

 • Omröstnings produktionsteam kan förbereda omröstningar samt testa att öppna och stänga omröstningsformulär.

 • Deltagarna kan inte visa några omröstningar som öppnas i övningssession.

Var värd för en övningssession i Webex Events (ny)

Händelsen måste startas och endast du som värd kan starta och stoppa en övningssession.

1

I händelsefönstret väljer du Fler alternativ >Starta övningssession.

En banderoll visas i händelsefönstret, som anger att du är i övningssession. De produktionsteam deltar automatiskt i övningssession. Händelsedeltagarna ser ett meddelande i händelsefönstret om att produktionsteamet håller på med en övningssession.

2

Genomför övningssession. Öppna och dela presentationer eller förbered ett omröstningsformulär som produktionsteam under själva händelsen.

Innan du avslutar en övningssession ska du stänga alla delade dokument, presentationer, whiteboards, webbinnehåll och öppna omröstningar som du inte vill dela med deltagarna ännu. Om du inte stänger delade objekt innan du avslutar övningssession kan deltagarna visa de delade objekten när du avslutar övningssession.

3

I händelsefönstret väljer du Fler alternativ >Stoppa övningssession.


 

Alternativt kan du från skrivbordsprogrammet Webex Meetings välja Avsluta inifrån ditt skrivbordsprogram på din övningssession banderollen.