Den här funktionen är tillgänglig för videocentrerade MP4-inspelningar som spelas in i molnet.


Om du delar innehåll under mötet eller händelsen genom att använda dela fil eller dela whiteboard, kommer MP4 -inspelningen inte att sparas i videocentrerat format.

Den här funktionen kräver Cisco Webex video plattform version 2,0. För att ta reda på vilken version du använder, se hitta ditt Cisco Webex Meetings versions nummer. Den här funktionen är inte tillgänglig för möten och händelser som spelas in lokalt på värdens dator.

När du ändrar standardlayouten för skärmen kommer den nya standardinställningen att gälla för de inspelningar du gör framåt. Det påverkar inte befintliga inspelningar.

Som standard använder WBS-40.9 och senare webbplatser automatiskt rutnätsvy när innehåll, och miniatyrer visas under delning av innehåll, såvida inte webbplats administratören har angett något annat som standard. Om du anger att den förvalda inspelningen ska vara skrivskyddad för enbart visning tidigare är detta fortfarande standard när du delar och inte delar innehåll.

Alternativ för skärmlayout när du inte delar innehåll

WEB_recording-pref_no delade innehåll-layouter

Diagramvyn visar aktiv talare och upp till 24 andra deltagare när ingen delar innehåll.

I vyn aktiv talare och miniatyrer visas aktiv talare i huvud delen av skärmen när ingen delar innehåll. Miniatyr bilder av aktiv talare och upp till fyra andra deltagare visas högst upp på skärmen.

I vyn aktiv talare visas video för aktiv talare i huvud delen av skärmen när ingen delar innehåll.

Tom vy visar en tom skärm när inget innehåll delas.

Alternativ för skärmlayout vid delning av innehåll

WEB_recording-pref_shared innehålls-layouter

Miniatyr bilder visar innehållet i huvud delen av skärmen, och miniatyr bilder av aktiv talare och upp till fyra andra deltagare visas överst på skärmen.

I vyn för aktiv talare visas innehållet i huvud delen av skärmen och en stor miniatyr bild av aktiv talare i det övre högra hörnet.

Visning av endast innehåll visar endast det delade innehållet i huvud delen av skärmen.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj inställningar från den vänstra navigeringsrad i modern vy och välj sedan fliken inspelning.

3

Välj önskade alternativ för inspelad inspelning .

4

Klicka på Spara.