Funktionen är tillgänglig för videocentrerade nätverksbaserade MP4-inspelningar som spelas in i molnet.


Om du delade en videofil med Dela fil under mötet eller händelsen, kommer MP4-inspelningen inte att sparas i videocentrerat format.

Denna funktion kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings-versionsnummer för mer information om vilken version duanvänder. Den här funktionen är inte tillgänglig för möten och händelser som spelas in lokalt på värdens dator.

När du ändrar standardskärmlayout kommer den nya standardinställningen att gälla för de inspelningar du gör framöver. Den ändrar inte layouten för befintliga inspelningar.

Som standard använder WBS40.9 och senare webbplatser automatiskt rutnätsvy när man inte delar innehåll och under innehållsdelning, såvida inte webbplatsadministratören har angett standardinställningen för något annat. Om du tidigare har ställt in den inspelningslayout som du föredrar har fokuserat innehåll är detta fortfarande standard både när du delar och inte delar innehåll.

Alternativ för skärmlayout när du inte delar innehåll

WEB_recording-pref_no-layouter med delat innehåll

Rutnätsvyn visar den aktiva talaren och upp till 24 andra mötesdeltagare när ingen delar innehåll.

I stegvyn visas den aktiva talaren i huvuddelen av skärmen när ingen delar innehåll. Videominiatyrer av den aktiva talaren och upp till 4 andra mötesdeltagare visas överst på skärmen.

I fokusvyn visas video av den aktiva talaren i huvuddelen av skärmen när ingen delar innehåll.

Tom vy visar en tom skärm när inget innehåll delas.

Alternativ för skärmlayout vid delning av innehåll

WEB_recording-pref_shared-innehållslayouter

I stegvyn visas innehållet i huvuddelen av skärmen samt videominiatyrer av den aktiva talaren och upp till fem andra deltagare visas överst på skärmen.

Fokuserat innehåll med aktiv talare-vy visar innehållet i huvuddelen av skärmen och en stor miniatyr av den aktiva talaren i det övre högra hörnet.

Med fokus på innehåll (ingen deltagarvideo spelas in) visas endast det delade innehållet i huvuddelen av skärmen.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj Inställningar i vänster navigeringsrad och välj sedan fliken Inspelning.

3

Välj önskade layoutalternativ för inspelningar.

4

Klicka på Spara.