Ändra formatet på texterna

Innan du börjar

Från och med uppdateringen av 41.5 finns Webex-assistent för möten även tillgängligt i Webex Events(nytt) webbsinarläge för planer med stöd för upp till 3 000 användare och som ett tillägg för planer med stöd för upp till 1 000 användare. Den här funktionen är tillgänglig Webex-assistent aktiveras under ett möte eller en händelse.

1

Välj Fler alternativ

2

i textfältet och gör något av följande:

  • Välj Typsnittsstorlek och dra skjutreglaget för att göra teckensnittet större eller mindre.
  • Välj Använd ljus bakgrund eller Använd mörk bakgrund.
3

Flytta det genom att dra i textfältet.

För att flytta tillbaka textraden till standardpositionen väljer du Fler alternativ i textraden och sedan Tillbaka till standardposition.