De indeling van ondertiteling wijzigen

Voordat u begint

Webex-assistent is beschikbaar in Webex Meetings.

Vanaf de 41.5-update is Webex-assistent beschikbaar in Webex Events (nieuwe) webinarmodus.

Naast Webex Meetings en Webex Events (nieuw) is Webex-assistent met de 41.7-update ook beschikbaar voor de Webex-app. Vergaderingen die zijn gestart of bijwonen vanuit een ruimte, bieden geen ondersteuningWebex-assistent.

1

Selecteer Meer opties op de ondertitelingsbalk.

2

Houd rekening met het volgende:

  • Selecteer Lettertypegrootte en sleep de schuifbalk om het lettertype groter of kleiner te maken.
  • Selecteer Gebruik lichte achtergrond of Donkere achtergrond gebruiken.
3

Sleep de ondertitelingsbalk om deze te verplaatsen.

Als u de ondertitelingsbalk terug wilt verplaatsen naar de standaardpositie, selecteert u Meer opties op de ondertitelbalk en selecteert u Terug naar standaardpositie.