1

Går du till din profilbild, väljer inställningaroch klickar sedan på video.

2

Välj den kamera du vill använda från kamera listruta och klicka på Spara.

1

Går du till din profilbild, väljer alternativoch klickar sedan på video.

2

Välj sedan kameran som du vill använda från kamera listruta.

Under ett samtal trycker du på mer och knackar sedan på Växla kamera för att välja de främre och bakre bakgrunds kamerorna.

Du måste använda Chrome, Safari eller Firefox.

Klicka på aktivitets menyn och välj träffas. Välj vilken enhet du vill använda för att ringa samtalet genom att klicka på ljud/video