Klicka på din profilbild, Välj inställningaroch välj ljud. Välj sedan de enheter som du vill använda för mikrofonen, högtalaren och ring signalen.

Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Ljud. Välj sedan de enheter som ska användas för mikrofonen, högtalaren och ring signalen.

På iPhone och iPad kan du endast ändra dina inställningar när du befinner dig i ett samtal.

Tryck på mer och välj ljud inställningar för att välja en enhet.

På Android använder appen som standard enhetens mikrofon och högtalare. När du ansluter ett headset till enheten växlar appen till headsetets mikrofon och hörlurar.

Du kan ändra vilken mikrofon som Webex Teams ska användas för webben när du ringer ett samtal.


Du måste använda Chrome, Safari eller Firefox för att ringa samtal.

Klicka på menyn aktivitet och välj träffas. Välj vilken enhet du vill använda för att ringa samtalet genom att klicka på ljud/video