Vattenstämpel
5 mar 2021 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Använd Cisco Webex-assistenten i Webex Meetings

Webex Assistant för Meetings är en intelligent, interaktiv virtuell mötesassistent som gör möten sökbara, användbara och mer produktiva. Du kan be Webex-assistenten att följa upp åtgärdsobjekt, ta hänsyn till viktiga beslut och markera viktiga ögonblick under ett möte.

Slå på eller av Cisco Webex-assistenten under ett Webex-möte

Webex Assistant för Meetings är en intelligent, interaktiv virtuell mötesassistent som gör möten sökbara, användbara och mer produktiva. När Webex-assistenten är påslagen kan mötesvärden och mötesdeltagarna fånga mötespunkter, t.ex. åtgärdsobjekt, med ett klick eller ett röstkommando, och visa texter så att ingen går miste om något som hörs. Spela in mötet för att få en utskrift efter mötet.

Webex-assistenten finns tillgänglig i Webex Meetings version 40.4 och senare.

Den här funktionen kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 om du vill delta i möten via ett videosystem. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings-versionsnummer för mer information om vilken version duanvänder.

Om Webex-assistenten är aktiverad på din Webex-webbplats kan mötesvärdar slå på eller av Webex-assistenten under mötet. Om du vill aktivera Webex-assistenten automatiskt när du startar ett möte markerar du alternativet Webex-assistent i dina schemaläggningsinställningar.

När Webex-assistenten är aktiverad visas den i det nedre vänstra hörnet på värdens skärm. Webex-assistenten kan inte döljas.

Webex-assistenten visas i det nedre vänstra hörnet

När värden slår på Webex-assistenten visas ljudmeddelandet och Webex-assistenten aktiveras för att spara ljudhöjden.

Alla mötesdeltagare informeras om att Webex-assistenten är i mötet när de deltar. De ser Webex-assistenten i det nedre vänstra hörnet på skärmen eller när de hör meddelandet. Webex-assistenten kan spara ljud av höjdpunkterna eller både och.


Deltagare som deltar från Cisco Webex Teams eller från ett Cisco Webex-rum eller en skrivbordsenhet kan inte se Webex-assistenten.

1

För att aktivera Webex-assistenten håller du muspekaren över Webex-assistenten Webex Assistant och väljer Aktivera Webex-assistenten.

Slå på Webex Assistant
2

För att stänga av Webex-assistenten håller du muspekaren över Webex-assistenten Webex Assistant och väljer Inaktivera Webex-assistenten.

Stäng av Webex Assistant
3

När du delar innehåll håller du muspekaren över Webex-assistenten i det flytande fältet längst upp på skärmen och väljer Aktivera Webex-assistenten.

Flytande fält med Aktivera Webex-assistent

För att stänga av Webex-assistenten väljer du Inaktivera Webex-assistenten.

Flytande fält med Stäng av Webex-assistenten

När Webex-assistenten har aktiverats visas den i det övre högra hörnet på värdens skärm. Webex-assistenten kan inte döljas.

När värden aktiverar Webex-assistenten aktiveras Webex-assistenten med ljudmeddelandet.


Deltagare som deltar via Cisco Webex Teams ser inte Webex-assistenten.

För att aktivera Webex-assistenten knackar du på Webex-assistenten Webex Assistant och sedan på Aktivera Webex-assistenten.

Slå på Webex Assistant

För att stänga av Webex-assistenten knackar du på Webex-assistenten Webex Assistant och sedan på Inaktivera Webex-assistenten.

Inaktivera Webex-assistenten
Vattenstämpel
5 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Visa eller dölj dold text under ett Cisco Webex-möte

Du kan visa dold text under ett möte och aldrig missa ett ord som sägs när Webex-assistenten för Meetings är påslagen. Webex-assistenten tillhandahåller automatisk dold textning, vilket gör mötena ännu mer tillgängliga för mötesdeltagare med nedsatt hörsel. När personer talar hämtar mikrofonerna allt de säger och Webex-assistenten lägger automatiskt till den som text ovanför möteskontrollerna.

Om stötande ord används ersätter asterisker vissa bokstäver i det stötande ordet i den dolda texten.

Vi har skapat vårt eget van vandefilter som skapats av vanliga stötande ord och fraser. Vi kommer att fortsätta att lägga till ord och fraser när de är identifierade för oss.

Texten visas ovanför möteskontrollerna

Om ingen talar försvinner den senaste texten efter tre sekunder.

1

För att visa texter väljer du Dold text i det nedre vänstra hörnet avVisa dold text skärmen.

2

För att dölja texter väljer du Dold text i skärmens nedre vänstra hörn eller väljer Dölj dold text ✕ i textningen.

Om ingen talar försvinner den senaste texten efter tre sekunder.

1

För att visa texter trycker du på Webex-assistentenWebex Assistant och sedan på Dold text.

2

För att dölja texten knackar du på Dold text igen.

Vattenstämpel
5 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Visa eller dölj panelen Texter och markerar under ett Cisco Webex-möte

Om Webex-assistenten för Möten är påslagen under ett möte kan du visa en körd utskrift av ditt möte och spela in mötes höjdpunkter i panelen Texter och Markerar på höger sida av skärmen. Du vet alltid exakt vem som har sagt vad eftersom varje text innehåller talarens namn eller namnet på rummet eller skrivbordsenheten som talaren anslöt sig till från.

Webex-assistenten finns tillgänglig i Webex Meetings version 40.4 och senare.

Den här funktionen kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 om du vill delta i möten via ett videosystem. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings-versionsnummer för mer information om vilken version duanvänder.

Om Webex-assistenten är aktiverad på din Webex-webbplats kan mötesvärdar slå på eller av Webex-assistenten under mötet. Om du vill aktivera Webex-assistenten automatiskt när du startar ett möte markerar du alternativet Webex-assistent i dina schemaläggningsinställningar.

Panelen Markeringar för texter visas till höger

Om stötande ord används ersätter asterisker vissa bokstäver i det stötande ordet i texten.

1

Visa eller dölj panelen på följande sätt:

  • Håll mus pekaren över Webex-assistenten och välj Visa texter och höjdpunkter för att visa panelen.
    Visa undertexter och höjdpunkter

    Håll mus pekaren över Webex-assistenten och välj Dölj texter och markerar för att dölja panelen.

    Dölj texter och markeringar

    Du kan även markera ✕ i panelen Texter och Markerar för att stänga panelen.

  • Gå till Fler alternativ Fler alternativ > Undertexter och Markerar för att visa eller dölja panelen.

    Höjdpunkter fångas även när panelen Texter och markerar är dold.

2

När du delar innehåll håller du muspekaren över Webex-assistenten i det flytande fältet längst upp på skärmen och väljer Visa texter och höjdpunkter för att visa panelen

Flytande fält med Visa texter och höjdpunkter

Välj Dölj texter och markera markeringar för att dölja panelen.

Flytande fält med dolda texter och markeringar

Höjdpunkter fångas även när sidan Texter och höjdpunkter är dolda.

Om stötande ord används ersätter asterisker vissa bokstäver i det stötande ordet i texten.

1

Du kan gå till sidan Texter och Markerar på flera olika sätt:

  • När du har aktivera Webex-assistenten knackar du på Webex-assistenten Webex Assistant och sedan på Visa texter och markerar .

    Visa höjdpunkter

  • Tryck på Mer och sedan på Texter och MarkeraFler alternativ.

    Undertexter och markeringar

2

Tryck på Texter eller Markera för att växla mellan flikarna.

Fliken Captions (Texter)

Fliken Markerar

Vattenstämpel
5 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Få en utskrift efter mötet genom att spela in ditt Cisco Webex-möte

Om du är värd kan du få en avskrift av mötet om du spelar in mötet i molnet. Avskriften kommer att finnas tillgänglig på din Webex-webbplats efter mötet. Du kan spela upp ljudklipp av avskriften, hämta den, göra ändringar och dela den med andra.

Vattenstämpel
5 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Skapa eller ta bort mötespunkter under ett Cisco Webex-möte

Mötesvärdar och mötesdeltagare kan fånga nyckelpunkter under ett möte som markerar användning av Webex Assistant för Meetings. Höjdpunkterna är korta anteckningar som kan delas och som följs upp senare. När mötet har avslutats skickas e-post till värden till markerarna och de finns tillgängliga på deras Webex-webbplats. Värdar kan dela höjdpunkterna med alla som har ett konto på sin Webex-webbplats och e-post utvalda höjdpunkter för andra.

Webex-assistenten finns tillgänglig i Webex Meetings version 40.4 och senare.

Den här funktionen kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 om du vill delta i möten via ett videosystem. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings-versionsnummer för mer information om vilken version duanvänder.

Om Webex-assistenten är aktiverad på din Webex-webbplats kan mötesvärdar slå på eller av Webex-assistenten under mötet. Om du vill aktivera Webex-assistenten automatiskt när du startar ett möte markerar du alternativet Webex-assistent i dina schemaläggningsinställningar.

Möteshöjdpunkter visas på fliken Markerar
När du skapar en överstrykning markeras texten i blått under fliken Texter och visas på fliken Markerar på panelen Texter och Markerar. Höjdpunkterna är tidsstämplade och märkta beroende på vilken typ av markering som skapades. Etiketter inkluderar Åtgärdsobjekt, Agenda, Beslut, Anteckning, Parkering, Påminnelse och Sammanfattning.

1

Skapa en markering genom att göra något av följande:

  • I panelen Texter och markerar håller du muspekaren över den text som du vill spara som en mötes överstrykning och väljer Markera.

    Om du endast vill markera en del av textningen väljer du den texten och väljer Markera. Om du markerar något av misstag håller du musen över det och väljer Unhighlight.

  • Använd ett röstkommando för att skapa en markering.
  • Tala smidigt så kommer Webex-assistenten att lyssna efter nyckelordet och fånga ögonblick under mötet. För en lista med nyckelord triggers, se Använd röstkommandon i ett Webex-möte.
2

Ta bort en markering genom att välja fliken Markera i panelen Texter > Markera och välj Ta bort markering bredvid den markering som du vill ta bort.

När du skapar en överstrykning markeras texten i blått under fliken Texter och visas under fliken Markera på sidan Texter och Markerar. Markeringar är stämplade och märkta enligt den typ av markering som har skapats. Etiketter inkluderar Åtgärdsobjekt, Agenda, Beslut, Anteckning, Parkering, Påminnelse och Sammanfattning.

1

Skapa en markering genom att göra något av följande:

  • Tryck på > och Markera , gå till fliken Texter och håll den text som du vill spara som en mötesp markering. Tryck på Markera.

    Fliken Captions (Texter)

  • Använd ett röstkommando för att skapa en markering.
  • Tala smidigt så kommer Webex-assistenten att lyssna efter nyckelordet och fånga ögonblick under mötet. För en lista med nyckelord triggers, se Använd röstkommandon i ett Webex-möte.
2

Ta bort en markering genom att göra något av följande:

  • Tryck på > Och Markera text och Markerar , gå till fliken Texter och knacka på den markering som du vill ta bort. Tryck på Ta bort frånMarkeringar .

    Fliken Captions (Texter)

  • Tryck på > Och Markera , gå till fliken Markera, Raderasvep till vänster på den överstrykning som du vill ta bort och knacka på Ta bort .

    Fliken Markerar

Vattenstämpel
5 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Använd röstkommandon och nyckelord för Cisco Webex Assistant i ett Webex-möte

Du kan när som helst under mötets gång aktivera AI-anteckningsfunktioner genom att aktivera Webex-assistenten. Automatisk anteckning innebär att möteshöjdpunkter fångas så att du kan ägna mindre tid åt att hantera mötet och mer tid med fokus på resultaten. Höjdpunkterna är de viktigaste punkterna eller viktiga ögonblicken under mötet. Interaktiva röstkommandon och nyckelordsfraser fångar automatiskt viktiga ögonblick och gör möten mer användbara.

Webex-assistenten finns tillgänglig i Webex Meetings version 40.4 och senare.

Röstkommandon

Be Helt enkelt Webex-assistenten att göra saker som att skapa åtgärdsobjekt, göra anteckningar och till och med ställa in framtida möten med bara din röst. Använd aktiveringsfrasen "OK Webex" följt av ett kommando för att skapa en överstrykning.

Du kan inte anpassa aktiveringsfrasen.

Du kan inte kontrollera volymen på Webex-assistenten.

Om du också använder Webex-assistenten för rum, se Använda Webex-assistenten i ett möte och på en Webex-rumsenhet.

Röstkommando

Exempel på röstkommando

Exempel på markering på fliken Markerar

OK Webex, skapa ett åtgärdsobjekt...

OK Webex, skapa en åtgärdspost för att granska bildspelet.

Åtgärdsobjekt

OK Webex, skapa en agenda...

OK Webex, skapa en agenda för det här mötet för att granska vår go-to-market-version.

Agenda

OK Webex, skapa ett beslut...

OK Webex, skapa ett beslut om att gå vidare med det senaste förslag.

Åtgärdsobjekt

OK Webex, skapa en anteckning...

OK Webex, skapa en anteckning som vi uppdaterade förslag.

Obs!

OK Webex, skapa en sammanfattning...

OK Webex, sammanfattningen visar att vi kommer igång med fredagens versionsplan.

Sammanfattning

OK Webex, skapa en uppgift...

OK Webex, skapa en uppgift för att granska listan över kandidater.

Åtgärdsobjekt

OK Webex, ... markera som

PÅ OK Webex, som konferenspresentatören ställde in i sista minuten, markerar du det.

Obs!

OK Webex, schemalägg ett uppföljningsmöte...

OK Webex, schemalägg ett uppföljningsmöte för måndag kl. 15:00

Åtgärdsobjekt

Webex-assistenten schemalägger ett Webex-möte med de aktuella deltagarna på det datum och den tid som anges.

Nyckelord

När du använder någon av följande nyckelordsfraser utlöses automatiskt viktiga ögonblick i konversationen. Tala smidigt så fångar Webex-assistenten viktiga ögonblick och inkluderar dem i dina anteckningar efter mötet.

Nyckelordsfraserna är inte anpassningsbara för närvarande.

Under ditt möte använder dessa ögonblick åtgärdsobjektet , besluts- och anteckningsetiketterna, men dessa etiketter kan ändras efter mötet på din Webex-webbplats.

Nyckelordsgrupp

Nyckelordsfraser

Åtgärdsobjekt

  • Åtgärdsobjekt

  • Kan du schemalägga?

  • Uppföljning

  • Uppföljning med

  • Nästa steg

  • Schemalägg

  • Vi måste schemalägga

  • Vi borde schemalägga

Beslut

  • Beslutet är

  • Vi godkänner

Obs!

  • Ta en bild av den punkten

  • Anteckna

Ta del av Webex-assistenten

Röstkommando

Okej, Webex, är du där?

OK Webex, berätta för mig att det är

Okej, Webex, vad kan du göra?

Okej, Webex, vad heter du?

OK Webex, hej

Okej, Webex, vad håller du på med?

Okej, Webex, vem gjorde dig?

OKEJ Webex, vilka språk talar du?

Vattenstämpel
5 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Ändra textformatet i ett Cisco Webex-möte

Du kan ändra textstorleken och bakgrundsfärgen för att göra dem lättare att läsa. Om texterna täcker upp innehåll som delas kan du flytta textfältet ur vägen.

Ändra formatet på texterna

Innan du börjar

Den här funktionen är tillgänglig när Webex-assistenten för Möten aktiveras under ett möte. Webex-assistenten finns tillgänglig i Webex Meetings version 40.4 och senare.

1

Välj Fler alternativ

2

i textfältet och gör något av följande:

  • Välj Typsnittsstorlek och dra skjutreglaget för att göra teckensnittet större eller mindre.
  • Välj Använd ljus bakgrund eller Använd mörk bakgrund.
3

Flytta det genom att dra i textfältet.

För att flytta tillbaka textraden till standardpositionen väljer du Fler alternativ i textraden och sedan Tillbaka till standardposition.

Vattenstämpel
5 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Använd Webex-assistenten i ett möte och på en Webex-rumsenhet

När Webex-assistenten är aktiverad i ett Webex-möte och på en Webex-rumsenhet svarar Webex-assistenten på de röstkommandon som är relevanta för dess roll och funktioner.

Webex-assistenten för möten svarar på alla i mötet medan Webex-assistenten för rum endast svarar på personer i rummet.

Webex-assistenten i mötet svarar på röstkommandon som att ta fram möteshöjdpunkter, åtgärdsobjekt och anteckningar. Mer information finns i Använda Röstkommandon för Cisco Webex Assistant i ett Webex-möte.

Webex-assistenten på rumsenheten svarar på möten med kontrollfokuserade röstkommandon som "Anslut till mitt personliga rum", "Avsluta mötet" och "Aktivera volymen". Mer information finns i Komma igång med Webex-assistenten för enheter.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×