Din administratör kan konfigurera enheter i ditt nätverk på olika sätt. Du kan ha lokala enheter eller moln enheter. Dessa enheter kan visas samtidigt men du kan använda enheterna på olika sätt.

När du har aktiverat ultraljud för lokala och moln enheter kan du automatiskt ansluta till enheten så snart du har angett samma rum och flytta ditt samtal till Webexen het.

Mer information finns i Välj en Cisco Webex-enhet som du vill använda med Cisco Webex Teams.

Se till att du har aktiverat ultraljud-och Connect-alternativ i dina inställningar på din Webex Teams-app. Gå sedan till en plats nära en Webex enhet under samtalet. När du är ansluten till enheten väljer du och väljer Flytta samtal.

När du har flyttat ett samtal till en Webex-enhet kan du fortfarande använda appen som ett fjärrkontroll för att stänga av ditt eget ljud, justera samtals volymen eller avsluta samtalet.

Din administratör kan konfigurera enheter i ditt nätverk på olika sätt. Du kan ha lokala enheter eller moln enheter. Dessa enheter kan visas samtidigt men du kan använda enheterna på olika sätt.

För moln enheter kan du automatiskt ansluta via ultraljud och flytta ditt samtal till Webexen het.

Mer information finns i Välj en Cisco Webex-enhet som du vill använda med Cisco Webex Teams.

Se till att alternativet ultraljud och Anslut automatiskt är aktiverat i dina inställningar på din Webex Teams-app. Gå sedan till en plats nära en Webex enhet under samtalet. När du är ansluten till enheten väljer du och väljer Flytta samtal.

När du har flyttat ett samtal till en Webex-enhet kan du fortfarande använda appen som ett fjärrkontroll för att stänga av ditt eget ljud, justera samtals volymen eller avsluta samtalet.

Du måste ansluta till enheten manuellt innan du kan flytta samtalet eftersom Webex Teams för webben automatiskt ansluter till enheter.

1

Under ett samtal går du till en plats nära ett Webex rum eller en Skriv bords enhet eller Webex Board, väljer och väljer sedan Flytta samtal.

2

Ange enhetens namn eller så kan du välja från en lista med de senaste enheterna som du har anslutit till tidigare.

3

När PIN-koden visas på enheten går du bara till den i Webex Teams-appen och väljer Flytta.


 

PIN-koden är fortfarande giltig i 5 minuter efter att den visas. Om du gör en anslutning blir du därför inte tillfrågad om PIN-koden för ytterligare försök inom den 5: a.

För att flytta återuppringning till appen väljer du och väljer sedan Flytta samtal