Vår avancerade teknik för djup inlärning, tal och ljudbearbetningsteknik skiljer ljud från mänskligt tal på alla språk. Dina kollegor kommer att höra dig och inte ljuden på din arbetsyta.

Den här funktionen tar bort bakgrundsljud när du endast använder datorljud.

Innan du börjar

Den här funktionen finns tillgänglig på WBS40.10 och senare webbplatser för Webex Meetings. Från och med uppdateringen av 41.4 finns den även tillgänglig Webex Events (ny). Information om vilken version Webex Meetings eller Webex Events (ny) du använder finns i Hitta ditt Cisco Webex Meetings versionsnummer.

När du startar eller deltar i ett möte, eller när som helst under mötet, klickar du på Ljudalternativ, klickar på LjudalternativInställningar och markerar Ta bort bakgrundsljud.

Kryssruta för ta bort bakgrundsljud

Alternativet Ta bort bakgrundsljud är tillgängligt när musikläget är avstängt. Om du vill ta bort bakgrundsljud avmarkerar du Musikläge.

Den här funktionen tar bort bakgrundsljud när du använder Internet för endast ljud.

Du kan slå av och på Bakgrundsljud när som helst före eller under ett möte.


Bakgrundsljudborttagning är inte tillgängligt i 32-bitarsversioner av iOS.

För att ta bort bakgrundsljud under ett möte knackar du på > Inställningar och Mer-ikon växlar sedan Ta bort bakgrundsljud av eller på.

När skjutreglaget blir grönt för iOS eller blått för Android är Ta bort bakgrundsljud på.
Ta bort bakgrundsljud aktiverat