Webex-assistenten finns tillgänglig i Webex Meetings version 40.4 och senare.

Den här funktionen kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 om du vill delta i möten via ett videosystem. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings-versionsnummer för mer information om vilken version duanvänder.

Om Webex-assistenten är aktiverad på din Webex-webbplats kan mötesvärdar slå på eller av Webex-assistenten under mötet. Om du vill aktivera Webex-assistenten automatiskt när du startar ett möte markerar du alternativet Webex-assistent i dina schemaläggningsinställningar.

När Webex-assistenten är aktiverad visas den i det nedre vänstra hörnet på värdens skärm. Webex-assistenten kan inte döljas.

Webex-assistenten visas i det nedre vänstra hörnet

När värden slår på Webex-assistenten visas ljudmeddelandet och Webex-assistenten aktiveras för att spara ljudhöjden.

Alla mötesdeltagare informeras om att Webex-assistenten är i mötet när de deltar. De ser Webex-assistenten i det nedre vänstra hörnet på skärmen eller när de hör meddelandet. Webex-assistenten kan spara ljud av höjdpunkterna eller både och.


Deltagare som deltar från Cisco Webex Teams eller från ett Cisco Webex-rum eller en skrivbordsenhet kan inte se Webex-assistenten.

1

För att aktivera Webex-assistenten håller du muspekaren över Webex-assistenten Webex Assistant och väljer Aktivera Webex-assistenten.

Slå på Webex Assistant
2

För att stänga av Webex-assistenten håller du muspekaren över Webex-assistenten Webex Assistant och väljer Inaktivera Webex-assistenten.

Stäng av Webex Assistant
3

När du delar innehåll håller du muspekaren över Webex-assistenten i det flytande fältet längst upp på skärmen och väljer Aktivera Webex-assistenten.

Flytande fält med Aktivera Webex-assistent

För att stänga av Webex-assistenten väljer du Inaktivera Webex-assistenten.

Flytande fält med Stäng av Webex-assistenten

När Webex-assistenten har aktiverats visas den i det övre högra hörnet på värdens skärm. Webex-assistenten kan inte döljas.

När värden aktiverar Webex-assistenten aktiveras Webex-assistenten med ljudmeddelandet.


Deltagare som deltar via Cisco Webex Teams ser inte Webex-assistenten.

För att aktivera Webex-assistenten knackar du på Webex-assistenten Webex Assistant och sedan på Aktivera Webex-assistenten.

Slå på Webex Assistant

För att stänga av Webex-assistenten knackar du på Webex-assistenten Webex Assistant och sedan på Inaktivera Webex-assistenten.

Inaktivera Webex-assistenten