1

I utrymmet klickar du på Skärm dela.

2

Om du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrollera dessa alternativ:

  • Deladatorljud – den andra personen hör ljudet på sin dator.

  • Optimera för video —Videon spelas upp mycket jämnare eftersom innehållet visas med upp till 30 bildrutor per sekund (fps) med en upplösning på720p. Om du till exempel delar en video ökar bildhastigheten och detta minskar fördröjningen.

3

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.

4

När du är klar klickar du på Sluta dela.

1

I utrymmet klickar du på Skärm dela.

2

Om du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrollera dessa alternativ:

  • Deladatorljud – den andra personen hör ljudet på sin dator.

    Webex behöver ett tillägg för att dela ditt datorljud. Om du inte har det här tillägget hämtar Webex automatiskt det när du klickar på Deladatorljud. Du måste ha administratörsbehörighet på din dator för att installera tillägget.

  • Optimera för video —Videon spelas upp mycket jämnare eftersom innehållet visas med upp till 30 bildrutor per sekund (fps) med en upplösning på720p. Om du till exempel delar en video ökar bildhastigheten och detta minskar fördröjningen.

3

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.

4

När du är klar klickar du på Sluta dela.