Lämna möte

Detta gäller för deltagare i Webex standardmöten och möten i personliga rum och för alla som ansluter till mötet från ett utrymme.

Klicka på Lämna möte Lämna möte.

Om du och andra deltagare är anslutna till ett videosystem klickar du på Lämna mötet endast pådatorn. På så sätt fortsätter mötet i videosystemet.

Detta gäller för värdar och värdar av Webex standardmöten och möten i personliga rum.

Klicka på Lämna mötet och välj sedan om du vill avsluta eller lämna Lämna möte mötet:

  • Klicka på Avsluta möte för alla för att avsluta mötet för alla.
  • Klicka på Lämna möte för att tilldela värdrollen till en annan mötesdeltagare så att mötet kan fortsätta och välj sedan en ny värd.

    Om du är ansluten till ett videosystem och vill stänga mötet på videosystemet också markerar du kryssrutan Stäng möte på videosystemnamn > om.