Standardformatet för alla inspelningar är MP4. Beroende på dina webbplats inställningar visar Webex en fri skrivning varje gång du hämtar eller spelar upp en inspelning. Acceptera villkoren för fri skrivnings klausulen för att fortsätta.

Alla som har till gång till en inspelning kan hämta dem från vyn spelare. Mer information finns i spela upp en Webex inspelning.

1

Logga in på din Webex-webbplats och öppna inspelningar.

2

Leta upp den inspelning som du vill hämta och välj motsvarande hämtnings knapp.

För klassisk vy, går du till mitt Webex > Mina inspelningar. Leta upp inspelningen och välj sedan mer. > Ladda ner.

3

Om en ansvars friskrivning visas väljer du Godkänn för att godkänna villkoren och fortsätta.