Gå till , ange ett telefonnummer på knappsatsen och välj sedan om du vill göra det till ett ljud- eller videosamtal.

När samtalet kopplas kan du inte slå på videon, men du kan klicka för att få tillgång till avancerade samtalsfunktioner. Du kan vänta med ditt samtal eller överföra personen till någon annan. Med vissa konfigurationer kan du också slå ihop samtal eller starta ettkonferenssamtal.


 

Om administratören har aktiverat samtalssäkerhet för din organisation visas högst upp till höger i samtalsfönstret där du kan veta att samtalet är säkert.

Gå till , tryck på , ange telefonnumret och välj sedan Ring .


 

Om du vill växla till högtalar telefonen trycker du på och väljer sedan Ljudinställningar.

Gå till , tryck på , ange telefonnumret och välj sedan Ring .


 

När du ringer ett videosamtal används din högtalare som standard. När du ringer ett ljudsamtal används hörluren som standard. Om du vill växla ljudet i ditt samtal trycker du på och väljer sedan Ljudinställningar.