Under ett samtal, klicka på din profilbild och välj sedan Hjälp > Visa samtals statistik.


 

Du kan även använda ett tangent bords gen väg för att komma åt samtals statistiken: CTRL + SKIFT + S. Mer information om kortkommandon finns i tangent bords navigering och genvägar.

Klicka på hjälp under samtal och välj sedan Visa samtals statistik.


 

Du kan även använda ett tangent bords gen väg för att komma åt samtals statistiken: Shift + kommando + S. Mer information om kortkommandon finns i tangent bords navigering och genvägar.

Under ett samtal trycker du på meroch väljer sedan Visa statistik.