Innan du börjar

Din administratör har ställt in ett gästkonto åt dig.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar > Ytterligare funktioner och aktiverar Inaktivera.

3

Sök efter personen (värden) vars telefon du vill använda. Klicka sedan på Spara.

4

Starta om telefonen för att aktivera softkeys för Gäst i och Gäst.