Innan du börjar

Din administratör har konfigurerat ett gäst konto åt dig.

1

Går du till https://Settings.Webex.com och väljer Webex Calling.

2

Från samtals användar portalen går du till Samtals inställningar för att lägga till > funktioner och slå på hotell.

3

Sök efter namnet eller numret på den person vars telefon (värd) du vill använda. Klicka sedan på Spara.

4

Starta om telefonen för att aktivera gäst- och gäst softkeys.