Innan du börjar

Din administratör har installerat ett gästkonto åt dig.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar > Ytterligare funktioner och aktiverar Hotell.

3

Sök efter personen (värden) vars telefon du vill använda. Klicka sedan på Spara.

4

Starta om telefonen för att aktivera funktionstangenterna Gäst in och Gäst ut.