Innan du börjar

Din Webex-webbplatsadministratör måste konfigurera Webex Meetings för Microsoft 365.

1

Gå till Microsoft AppSource.

2

Sök efter Cisco Webex Meetings för Google appen.

3

Välj Hämta nu och följ anvisningarna på skärmen.

Om du inte kan komma åt Microsoft AppSource Store kan din administratör distribuera tillägget Webex Scheduler från en manifestfil.

1

Logga in på Microsoft 365-administrationsportalen eller Exchange Admin Center.

2

Om du använder Microsoft 365 Admin Portal, gå till Inställningar > integrerade appar och välj Tillägg .

Välj Tillägg på sidan Integrerade appar.

Om du använder Exchange Admin Portal, navigera till >tilläggsprogram

3

Administrationsportal för Microsoft 365 – Välj Distribuera tillägg > Nästa > Överför anpassad app > jag har en URL för manifestfilen.

Exchange adminportal– Välj + > Lägg till från URL.

4

Ange https://meetings-api.webex.com/wbxaddin/normal/manifest_official.xml.


 

När du anger URL:en måste den innehålla https-tillägget.

5

Administrationsportal för Microsoft 365– Välj användartilldelningar och distributionsmetod och välj sedan Distribuera.


 

När du har valt Distribuera kommer Cisco Webex Meetings för Google-tillägget att vara tillgängligt för de tilldelade användarna när de öppnar Outlook-appen och schemalägger ett möte.

Exchange adminportal– välj installera.