1

Gå till team och välj teamet som du vill lägga till ett utrymme för.

2

Välj nytt utrymme, namnge utrymmet och tryck sedan på RETUR eller klicka .

1

Gå till team och välj teamet som du vill lägga till ett utrymme till.

2

Tryck på skapa utrymme, namnge utrymmet och tryck sedan på skapa.