1

Går du till Teams och väljer sedan det team som du vill lägga till ett utrymme i.

2

Välj skapa ett utrymme, namnge utrymmet och tryck sedan på RETUR eller klicka .

1

Går du till Teams och väljer sedan det team som du vill lägga till ett utrymme i.

2

Välj nytt utrymme, ge utrymmet ett namn och tryck sedan på RETUR eller klicka .

1

Går du till Teams och väljer sedan det team som du vill lägga till ett utrymme i.

2

Knacka på skapa utrymme, namnge utrymmet och knacka sedan på skapa.