Innan du börjar

Om du vill minska storleken på bilder och videor som du skickar i Webex Teams måste du först kontrol lera att din iPhone eller iPad är inställd på att använda mer kompatibla fil format. På din enhet går du till inställningar > kamera > formatoch knackar sedan på den mest kompatibla. Se Apples support webbplats om du behöver mer information om HEIF-format (hög effektivitets bild fil).

Tryck på din profilbildoch knacka sedan på Avancerat och välj Komprimera filer innan de skickas.


 

Om du behöver skicka en fil till den ursprungliga storleken kan du stänga av inställningen när som helst.

Knacka på din profilbild ochsedan på Avancerat och välj Skicka minskad fil storlek.


 

Om du behöver skicka en fil till den ursprungliga storleken kan du stänga av inställningen när som helst.