Du kan använda sökfältet längst upp på sidan för att söka i dina möten, inspelningar och transkribioner för att hitta ett viktigt ögonblick i ett möte. Du kan sedan spela upp ljudet från det tillfället under mötet eller se mötesinformationen.
Sök efter ett ord eller en fras

Om en utskrift inte skapades för mötet, eller om mötet inträffade innan Webex-assistent aktiverades på din Webex-webbplats, kan nyckelordet endast hittas om det användes i mötestiteln.

Innan du börjar

Webex-assistent version 40.4 Webex Meetings senare.

1

Skriv in ordet eller frasen du letar efter i sökfältet.

Skriv in ordet i sökfältet
2

Välj ett objekt i sökresultaten.