Med Webex kan du ställa in aviseringar på två sätt: globalt så att inställningarna gäller för alla dina utrymmen eller en och en så att inställningarna bara gäller för vissa utrymmen. Dessa inställningar fungerar tillsammans för att se till att du får avisering om de meddelanden som är mest viktiga för dig. Se Tips för att hantera aviseringar för hjälp med att välja de bästa kombinationerna.


Du kan även få smarta aviseringar på alla dina enheter som Webex installerat. Se Smarta aviseringar på flera enheter för mer information.

I utrymmet klickar du på Utrymmesinformation och väljer Aviseringar. Välj sedan en inställning och klicka på Spara.

1

Svep till vänster på utrymmet i utrymmeslistan, tryck på Mer och sedan på Aviseringar ....

2

Välj dina inställningar för utrymmet eller stäng av aviseringar.

1

Tryck länge på utrymmet i utrymmeslistan och tryck sedan på Aviseringar.

2

Välj dina inställningar för utrymmet eller stäng av aviseringar.

Gå till utrymmesinställningar, välj Aviseringar och ställ sedan in dina inställningar eller stänga av aviseringar.