Webex umožňuje nastavit oznámení dvěma způsoby: globálně tak, aby se nastavení vztahová na všechny prostory nebo jednotlivě, aby se nastavení vztahová pouze na určité prostory. Tato nastavení spolupracují, abyste se ujistili, že budete upozorněni na zprávy, které jsou pro vás nejdůležitější. Nápovědu k výběru nejlepších kombinací najdete v tipech pro správu oznámení.

V prostoru klikněte na Informace o prostoru a zvolte Oznámení . Pak zvolte nastavení a klepněte na Uložit.

1

Potáhněte prstem doleva po mezerách v seznamu prostorů, klepněte na Další a potom klepněte naOznámení....

2

Vyberte předvolby pro oznámení o mezerách nebo ztlumit.

1

Dlouhým stisknutím mezery v seznamu mezer klepněte na Oznámení.

2

Vyberte předvolby pro oznámení o mezerách nebo ztlumit.

Přejděte do nastavení prostoru , vyberte Oznámení a nastavte předvolby nebo ztlumte oznámení.