Cisco Webex Room Phone är en konferenstelefon som är utformad för samarbetsmöten. Med den kan du ta med Webex-upplevelsen till ljudrum genom funktioner för samtal, möten och delning.

15 december 2016

Vänteläge

Din telefon går nu till vänteläge om du inte har använt den på några minuter. Funktionen minskar energiförbrukningen.

Konfigurera funktionen med parametrarna för vänteläge i Cisco Webex Control Hub.

Mer information finns i följande artiklar:

Lås enhetsinställningar

Administratörer kan låsa följande telefoninställningar så att användare inte kan ändra dem:

 • Språk

 • Tidszon

 • Aktivering av enhet

 • Nätverksanslutning

 • Återställ

Parametrarna är låses gruppvis. Du kan inte låsa individuella inställningar. En hård fabriksåterställning låser upp telefonens inställningar.

Mer information finns på fliken "Lås dina telefoninställningar" i artikeln Lägg till funktioner till Cisco Webex Room Phonehttps://help.webex.com/en-us/nz3l3sm/Add-Features-to-Cisco-Webex-Room-Phone.

Cisco Webex-anslutningar

Nu kan du visa information om din Cisco Webex-anslutning från din telefon. Administratörer kan använda informationen för att felsöka problem.

Informationen är tillgänglig för följande objekt:

 • Kalender

 • Konfiguration

 • Inloggningsuppgifter

 • Kryptering

 • Geoplats

 • Mått

 • Meddelanden

 • Telefonbok

 • Registrering

 • Programvaruuppgraderingar

Mer information finns på fliken "Visa information om Webex-anslutningar" i artikeln Felsöka din Cisco Webex Room Phonehttps://help.webex.com/en-us/nx0rg15/Troubleshoot-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.

Stöd för personligt läge

Med personligt läge kan användare använda sin personliga kalender istället för rumskalendern för sina möten. Användare kan även samarbeta med kollegor i ett personligt mötesutrymme. Användare ser också sitt namn i övre vänstra hörnet på telefonen.

Personligt läge aktiveras från Inställningar för Cisco Webex på https://settings.webex.com/.

Mer information finns på fliken "Konfigurera din telefon som en personlig enhet" i artikeln Anpassa din Cisco Webex Room Phonehttps://help.webex.com/en-us/nk04cfc/Customize-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.

Cisco Webex videointegration för Microsoft Teams

Nu stöds Microsoft Teams-möten på Cisco Webex Room Phone. Mer information finns på fliken "Cisco Webex videointegration för Microsoft Teams" i Delta i möten från din Cisco Webex Room Phonehttps://help.webex.com/en-us/guipj0/Join-Meetings-from-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.

Förbättringar för mötesdeltagarlistan

Användare ser nu följande information i ett Webex-möte:

 • En lista över personer som närvarar.

 • Satatus för alla deltagare som visas, inklusive aktive talare, tystade deltagare och deltagare som delar skärm.

 • Ett meddelande om en deltagare ansluter till eller lämnar mötet.

Den här funktionen behöver inte konfigureras.

Mer information finns på fliken "Visa information om mötesdeltagare" i Delta i möten från din Cisco Webex Room Phonehttps://help.webex.com/en-us/guipj0/Join-Meetings-from-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.

11 september 2020

Förbättring i uppgradering av fasta programvaran

Nu kan du senarelägga en uppgradering av telefonens fasta programvara sex timmar. Det här är ett praktiskt sätt att omplanera en uppgradering om du är upptagen, på möte eller i ett samtal.

Du kan inte skjuta upp viktiga uppgraderingar.

Du kan även uppgradera din telefon från menyn Inställningar om din fasta programvara är inaktuell och du vill ha den senaste versionen. Det är ett praktiskt sätt att se till att du har de senaste funktionerna.

Mer information finns på https://help.webex.com/en-us/1ois7l/Your-Cisco-Webex-Room-Phone#task_EF2C02582CB977BC16C24FED699F71BE.

Stöd för manuell fabriksåterställning

Nu kan du göra en manuell fabriksåterställning på din telefon om du inte kan komma åt menyn Inställningar. En fabriksåterställning återställer telefonen till de ursprungliga fabriksinställningarna.

Mer information finns i https://help.webex.com/en-us/nx0rg15/Troubleshoot-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.