1

Gå till möten

This image 420217.jpg is not available in preview/cisco.com

.

2

Klicka på ett möte i listan för att se dess uppgifter. Se Visa kommande möten i Cisco WebEx Teams för mer information om din Mötes lista.


 

Din Mötes lista är endast tillgänglig om du använder Cisco Webex-hybridkalendertjänst och Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 eller Google Calendar för G Suite.

3

I Mötes uppgifterna klickar du på delta för att delta i mötet.

This image 432320.jpg is not available in preview/cisco.com

Knappen delta visas med 5 minuter före den schemalagda start tiden.


 

Om du har problem med att delta i ett WebEx team-möte kan det bero på att antalet personer som kan delta i ett WebEx team-möte kan variera, beroende på konto typen för den person som skapade utrymmet som är kopplat till mötet. För mer information, se Mötes funktioner och mötes sponsorer i Cisco WebEx Teams.

Den typ av möte som du deltar i från din Mötes lista WebEx Teams bestämmer vilken app som öppnas:

 • WebEx Teams Appen öppnas när du deltar i ett WebEx standard möte, ett möte i ett personligt rum eller ett team möte.

 • WebEx Appen öppnas när du deltar i ett WebEx -och telepresence-möte (CMR hybrid-möte) eller en WebEx händelse, WebEx utbildningsmöte eller WebEx support möte.

4

Välj bland följande alternativ:

 • Delta med video– Välj detta alternativ för att delta i mötet via din dators ljud och video.
 • Enhets alternativ– Välj det här alternativet för att se en lista över alternativ. Om du vill använda telefonen för ljud väljer du Använd telefon för ljud. För mer information, se delta i ett möte i Cisco WebEx Teams använda din telefon.

1

Gå till möten

This image 435642.jpg is not available in preview/cisco.com

.

2

Knacka på den gröna knappen bredvid det möte som du vill delta i i din Mötes lista. Knappen visas 5 minuter före mötets start tid och visar antalet minuter fram till den schemalagda start tiden. När det är dags att delta ändras knappens etikett till nu.

This image 435639.jpg is not available in preview/cisco.com

Du kan även knacka var som helst på mötet för att se mer information om mötet och se vilka som är inbjudna. Från Mötes uppgifterna kan du knacka på delta för att delta i mötet. Om det är ett WebEx team möte kan du knacka på meddelande eller utrymmes namn för att skicka ett meddelande till utrymmet.

This image 435641.jpg is not available in preview/cisco.com


 

Om du har problem med att delta i ett WebEx team möte kan det bero på att antalet personer som kan delta i ett WebEx team möte kan variera, beroende på konto typen för den person som skapade utrymmet som är kopplat till mötet. För mer information, se Mötes funktioner och mötes sponsorer i Cisco WebEx Teams.

3

Tryck på delta med video eller tryck på fler sätt för att ansluta

4

Om du tryckte på fler sätt att deltaväljer du ett av följande alternativ:

 • Telefon– Välj ett av enhets alternativen som visas.
 • Inringning– Välj ett nummer att ringa och anteckna mötesnummer-och deltagar-ID.
 • Ring mig– Ange numret som du vill ska nås, inklusive lands koden, och besvara sedan det inkommande samtalet och följ ljud uppmaningarna på telefonen.

1

Gå till möten

This image 420217.jpg is not available in preview/cisco.com

.

2

Klicka på ett möte i listan för att se dess uppgifter. Se Visa kommande möten i Cisco WebEx Teams för mer information om din Mötes lista.


 

Din Mötes lista är endast tillgänglig om du använder Cisco Webex-hybridkalendertjänst och Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 eller Google Calendar för G Suite.

3

I Mötes uppgifterna klickar du på delta för att delta i mötet.

This image 432320.jpg is not available in preview/cisco.com

Knappen delta visas med 5 minuter före den schemalagda start tiden.


 

Om du vill ha mer information om mötet klickar du på knappen delta och väljer sedan

This image 431203.jpg is not available in preview/cisco.com

bredvid mötets namn.


 

Om du har problem med att delta i ett WebEx team-möte kan det bero på att antalet personer som kan delta i ett WebEx team-möte kan variera, beroende på konto typen för den person som skapade utrymmet som är kopplat till mötet. För mer information, se Mötes funktioner och mötes sponsorer i Cisco WebEx Teams.

Om du deltar i ett WebEx-och telepresence-möte (CMR Hybrid-möte) eller en WebEx-händelse, WebEx utbildningsmöte eller WebEx support-session, öppnas Webex Meetings-appen.

4

Välj enhets alternativ och välj sedan något av följande:

 • Min dator– för att ansluta med din dators ljud och video. Det här alternativet väljs automatiskt om du inte är ansluten till en enhet.
 • Välj en enhet för ljud och video från listan över senaste enheter eller Välj Sök efter en enhet för att söka efter och välja en närbelägen enhet som ska användas för ljud och video.

  När PIN-koden visas på enheten kan du bara ange den i WebEx Teams-appen och klicka på OK.


   

  PIN-koden förblir giltig i 5 minuter efter att den först visas. Om du gör en lyckad anslutning kommer du inte att tillfrågas om PIN-koden under ytterligare försök inom den fem minuter långa perioden.

  This image 430870.jpg is not available in preview/cisco.com

5

Om du har valt min datorklickar du

This image 432299.jpg is not available in preview/cisco.com

för att välja alternativ för ljud och video som du vill använda:

 • Använd dator för ljud– Anslut med ljud på din dator.
 • Använd telefon för ljud– Ring in till mötet eller låt mötet ringa upp dig med en telefon. För mer information, se delta i ett möte via din telefon.
 • Anslut inte ljud– Använd om du inte vill att andra ska höra dig när du deltar i mötet. T. ex. kanske du deltar i ett möte i en konferensrum med andra personer och inte alla behöver dela sina ljud.
 • Skicka och ta emot video– Använd om du vill se andra personer i mötet och du även vill dela din video.
 • Ingen video– Välj detta alternativ om du inte vill att andra ska se dig när du deltar i mötet. Kom ihåg att du inte kan se någon annans video, antingen.