Schemalägg ett Cisco Webex möte åt en annan värd

För att schemalägga ett möte åt någon annan måste den personen ha tillåtelse att schemalägga möten åt dig.

När du schemalägger ett möte åt en annan värd kan både du och den andra värden ändra mötet.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj Schemalägg för att öppna sidan Schemalägg ett möte .

3

I schemat för listruta väljer du värdens namn som du schemalägger mötet för.

För att se det här alternativet måste den person som du schemalägger mötet för ha tillåtelse att schemalägga möten åt dig.

4

Ange information om mötet.

5

Välj Schemalägg för att schemalägga ditt möte.